Sisteme JASCO SFE/SFC/HPLC

Începând cu anul 1985 firma japoneză JASCO a deschis drumul fabricării sistemelor de cromatografie supercritică cu utilizare de fluide supercritice ca fază mobilă. Prin sistemele dezvoltate şi optimizate pe parcurs, au devenit uşor realizabile sarcini de cromatografie supercritică (SFC), extracţie supercritică (SFE) şi HPLC. Folosind bioxid de carbon ca fluid supercritic paşii necesari separării şi extragerii se pot face la o temperatura apropiată de cea a camerei, 31 oC.

  • o pompă pentru livrarea bioxidului de carbon, care se poate folosi şi ca pompă HPLC (SFE/SFC/HPLC)
  • termostat de extracţie care se poate folosi şi ca termostat de coloană (SFE/SFC/HPLC)
  • regulator de presiune controlat prin microprocesor (SFE/SFC)
  • colector de probe (SFE/SFC)
  • posibilităţi de extindere la gradient (SFE/SFC/HPLC)
  • vase, celule de extracţie (SFE)
  • detectori (SFE/SFC/HPLC)
  • autosampler (SFC/HPLC)
  • software de control şi achiziţie a datelor


PU-2080-CO2

Pompa analitică programabilă PU-2080- CO2 este dotată cu cap răcit Peltier ceea ce o face potrivită pentru livrarea fazei mobile în sistemele SFE/SFC/HPLC. Răcirea se poate opri în cazul folosirii ca pompă HPLC. Posibilitate de extindere la creare de gradient cu pompa PU-2080. Modul de funcţionare SSQD (slow suction quick delivery) specific pompelor HPLC JASCO caracterizează şi modelul PU-2080-CO2 şi o face potrivită livrării fazei mobile fără pulsaţii, uniform, aceasta fiind una dintre condiţiile repetabilităţii separării şi extracţiei. Aparatul are încorporată o unitate de control cu ajutorul căreia se poate programa prin taste sau se poate controla prin softul de cromatografie JASCO ChromNav.

 

Detalii

PU-2086-CO2

Pompa programabilă semipreparativă PU-2086-CO2 este dotată cu cap răcit cu apă ceea ce o face potrivitălivrării fazei mobile în sistem SFE/SFC/HPLC. Temperatura de răcire recomandată în cazul bioxidului de carbon este de -10°C. Posibilitate de extindere la gradient de mare presiune cu pompa PU-2086. Datorită modului de pompare SSQD şi capului de pompă special, reuşeşte performanţa de a asigura şi în cazul debitelor mari o livrare stabilă a fazei mobile. Controlul ei se poate face fie prin tastele unităţii de control încorporate, fie prin softul JASCO ChromNav.

Detalii

Termostat de extractie

Termostatele de extracţie asigură amestecarea şi termostatarea fluidului şi fac posibilă şi termostatarea injectorului. În cazul SFE pot primi şi vasul de extracţie iar în cazul SFC şi HPLC se pot introduce coloane. Conţine un mixer de gradient static, valvă de comutare cu 6 căi, 2 buc. valve de închidere şi un injector Rheodyne 7725i cu buclă de 20 μl.

Detalii

Regulator de presiune BP-2080 – back pressure regulator

O cerinţă a extracţiei şi separării supercritice este asigurarea presiunii constante. Aceasta se poate realiza cu regulatorul de presiune BP-2080, la care controlul presiunii este asigurat de o valvă cu ac, termostatată, cu rezistenţă reglabilă în cazul separărilor SFE/SFC cu bioxid de carbon în stare supercritică. Mişcarea vibraţională de mare viteză a valvei ac termostatate înlătură posibilele blocaje cauzate de probe cu vâscozitate mare sau solide. Aparatul are şi unitate de control proprie şi poate fi programat ca în funcţie de timp să modifice presiunea şi temperatura. La BP-2080 se poate ataşa şi un sistem încălzit pentru colectarea extractului care asigură încălzirea probei după valva de separare, împiedicând astfel precipitarea. Pentru colectarea de fracţiise poate folosi o valvă cu 1conector de intrare şi 6 de ieşiresau un colector de fracţii. Valva este controlabilă fie prin softul ChromNav fie de către pompa JASCO.

Detalii

Autosamplerul AS-2059-SF

Introducerea probelor cu mare încredereîn sisteme SFC/HPLCdevine posibilă datorită autosamplerului AS-2059-SF cu 120 de poziţii standard. Autosamplerul poate funcţiona atât în modul variabil cât şi în modul fix de injectare. Pentru probe care necesită termostatare este recomandat autosamplerul AS-2059-SF completat de termostatul Peltier TC-2059, dotat cu suport de probe ce poate fi răcit sau încălzit.

Detalii

Detectori

Detectorii HPLC de tip UV/VIS, dicroism circular, cu şir de diode pot fi folosiţi cu celule speciale de presiune înaltă pentru detecţia substanţelor separate. Folosind celula standard de sensibilitate înaltă, modulele pot fi folosite pe rol de detectori HPLC. Specificaţiile coincid cu cele date pentru detectorii HPLC.

ChromNav

Comanda sistemelor SFC/SFE/HPLC poate fi făcută de softul de cromatografie JASCO ChromNav care pe lângă funcţiile de comandă ale modulelor, oferă şi posibilitatea prelucrării cromatografice integrale a datelor. Prin utilizarea semnalului prelucrat tridimensional provenit de la detectorii cu şir de diode JASCO MD-2010/2015/2018 se poate realiza şi identificarea picurilor sau analiza purităţii picurilor, bazate pe spectre. Din spectrele înregistrate pe parcursul detecţiei putem construi biblioteci de spectre. Proprietăţile softului coincid cu cele descrise la softuri HPLC.

Solicitare informații

» Pagina producătorului »

Există un număr mare de accesorii pentru sistemele SFE/SFC/HPLC, care oferă ajutor în efectuarea diferitelor sarcini de extracţie şi cromatografice. Pentru extracţii putem alege între vase de extracţie de diferite dimensiuni, pentru colectarea fracţiilor putem alege valve şi sisteme de valve precum şi colectoare de fracţii. Se poate utiliza colector de fracţii separat pentru cromatografie supercritică preparativă.