Pachetul software de cromatografie ChromNav2

Softul de comandă şi achiziţie de date cromatografice dezvoltat de firma JASCO poate comanda modulele din seriile JASCO LC-4000, LC-2000 şi X-LC. Este capabil să achiziţioneze date pe patru canele pentru fiecare sistem, prin prelucrarea semnalelor provenite atât de la detectori JASCO (UV, FP, CD, RI, ORD) cât şi a semnalului analogic provenit de la un detector a altui
JASCO_LC4000_PDAData producător. ChromNav2 conţine şi softul de spectroscopie JASCO SpectraManager pentru prelucrarea spectrelor obţinute cu detectorii JASCO UV, FP şi CD. Prin utilizarea semnalului prelucrat tridimensional (bazat pe spectre) provenit de la detectorii cu şir de diode JASCO MD-4010/4015/4017 se poate realiza şi identificarea picurilor sau analiza purităţii picurilor. Din spectrele înregistrate pe parcursul detecţiei putem construi biblioteci de spectre. Pachetul de software ChromNav2 conţine toate modulele necesare pentru evaluarea cromatografică a datelor cum ar fi integrare, identificare pic, analiză cantitativă, utilizarea curbelor de calibrare precum şi module pentru documentarea profesională şi uşor de parcurs a rezultatelor. Formatele de printare sunt editabile, prelucrarea datelor cu alte programe este ajutată prin funcţii de export. Ca element de noutate este posibilitatea trimiterii de e-mail report despre starea sistemului. Softul ChromNav2 poate fi completat cu protecţie prin parolă, introducere de nivele de drepturi pentru utilizatori, semnătură electronică, jurnal de evenimente (audit trail) pentru a corespunde cerinţelor 21 CFR Part 11.

Solicitare informații

» Pagina producătorului »