Detectori UV-Vis

UV-4070/4075

Detectorii UV-4070/4075 funcționează în domeniile ultraviolet și vizibil și au configurația optică dublu fascicul. Viteza lor de scanare mare face posibilă înregistrarea de spectre „on the fly”, adică se poate înregistra spectru concomitent cu separare cromatografică, fără oprirea fluxului eluentului. Datorită mișcării de alternare rapidă JASCO_LC4000_UV-4070a monocromatorului este posibilă măsurarea simultană la două lungimi de undă diferite. Viteza mare de răspuns a electronicii, completată cu cuva semimicro potrivită, fac aceste modele potrivite pentru satisfacerea atât cerințelor cromatografiei rapide și a celei de presiune înaltă (UHPLC). Modulele au unități de control încorporate, parametrii de măsură se pot seta prin tastele de pe partea frontală a aparatelor. Au o capacitate de stocare a maxim 10 programe. Toate funcțiile precum și înregistrarea de spectru pot fi controlate de pe calculator prin softul JASCO ChromNav2. Temperatura cuvei de flux (cu excepția cuvei inerte și preparative) este controlată pentru a avea o stabilitate a liniei de bază cât mai bună și pentru un zgomot cât mai mic. Aparatele au lampă de mercur încorporată pentru verificarea preciziei lungimii de undă. Pentru a favoriza corespondența GLP, detectorii sunt dotați cu sistem de recunoaștere a cuvelor. Sistemul avansat de autodiagnosticare atrage atenția utilizatorului când este necesară înlocuirea lămpilor. Lămpile sunt poziționate pe partea frontală a aparatelor, ușor accesibile, ceea ce permite înlocuirea lor și de către utilizator.

Detalii

Detectori (3D) cu șir de diode
JASCO_LC4000_PDAData

Aplicațiile actuale de cromatografie impun într-o proporție din ce în ce mai mare utilizarea detectorilor cu șir de diode (PDA, DAD), la care identificarea calitativă este sprijinită în fiecare moment de informația spectrală și oferă posibilități nelimitate în evaluarea unei cromatograme la diferite lungimi de undă.

MD-4015 și MD-4017

Detectorii cu șir de diode MD-4015 și MD-4017 pot fi controlați prin soft, sunt dotați cu lampă de deuteriu și utilizează șiruri cu 512 elemente. Având domeniul de lungimi de undă între 200-400 nm, detectorul MD-4017 oferă o soluție cu preț avantajos pentru majoritatea sarcinilor cromatografice clasice. Detectorul MD-4015, cu domeniul de măsurare de 200-600 nm și cu viteza de 100 Hz este potrivit și pentru aplicațiile de cromatografie rapidă precum și de UHPLC. Prin utilizarea softului JASCO ChromNav2 pot fi controlați integral, totodată este posibilă și achiziția de date tridimensională (timp – intensitate – lungime de undă). Din spectrele înregistrate se pot întocmi librării de spectre, care pot fi utilizate în identificarea spectrală a substanțelor separate, respectiv prin compararea spectrelor diferitelor segmente a unui pic, se poate efectua analiza purității picului.

Detalii

MD-4010

Detectorul JASCO MD-4010, comandabil din soft, utilizează un șir de diode cu 1024 elemente, ceea ce asigură o rezoluție de 1 nm pe tot domeniul de măsurare de 190-900 nm. Echipat cu cuvă semi micro, având viteza de achiziție de 100 Hz, este potrivit pentru urmărirea separării și în aplicații UHPLC. Temperatura cuvelor de flux (cu excepția cuvei inerte și preparative) este controlată pentru a avea o stabilitate a liniei de bază cât mai bună și pentru un zgomot cât mai mic. Aparatul are lampă de mercur încorporată pentru verificarea preciziei lungimii de undă. MD-4010 este dotat cu sistem de recunoaștere a cuvelor, sistemul avansat de autodiagnosticare atrage atenția utilizatorului când este necesară înlocuirea lămpilor. Lămpile sunt poziționate pe partea frontală a aparatului, ușor accesibile, ceea ce permite înlocuirea lor și de către utilizator.

Detalii

Solicitare informații

» Pagina producătorului »

Pentru detectorii cu șir de diode și cei clasici, care funcționează în domeniul vizibil, există o gamă largă de celule de flux: semi-micro și cele cu drum optic mai scurt, așa numitele celule semi-micro SP (sharp peak), celule preparative și celule inerte.