Flamfotometre

Pentru determinarea cantitativă şi calitativă a metalelor alcaline şi alcalino-pământoase prin flamfotometrie ne sunt de ajutor aparatele firmei engleze Sherwood Scientific Ltd. Pentru funcţionare, flamfotometrele Model 360 şi Model 410/420 au nevoie de aer şi gaz metan, propan, butan sau amestec propan/butan fără ulei. Este recomandat propanul pentru a atinge sensibilitatea maximă. Ambele flamfotometre sunt uşor de utilizat, funcţionează fără probleme, cu costuri de exploatare scăzute. Funcţionarea le este sigură, automată şi ambele aparate au supapă de siguranţă încorporată care închide fluxul de aer sau gaz în cazul pierderilor.

 Model 360

Este un flamfotometru compact, monofascicol recomandat în scopuri educaţionale şi industriale. În configuraţia de bază poate determina direct Na, K, Li, Ca şi Ba. Filtrele se schimbă uşor, aparatul detectează automat filtrul utilizat.

Detalii

Model 410

Modelul 410 este un flamfotometru monofascicol, de temperatură joasă. În configuraţia de bază poate determina direct Na, K şi Ca. Cu filtrele opţionale poate determina şi Li, Cs, Ba, Rb şi Sr. Aparatul este uşor de utilizat, filtrele se schimbă cu uşurinţă. Opţional, cu modulul de interfaţă digitală încorporat se poate conecta la autosampler, autodilutor şi calculator.

Detalii

Model 410 Clinical

Aparat conceput pentru determinarea din probe clinice a Na, K, şi Li. Are în configuraţia de bază modulul de interfaţă digitală care face posibilă conectarea directă la calculator sau imprimantă.

Detalii

Solicitare informații

» Pagina producătorului »

Dintre accesoriile Modelului 410:

 • modul de interfaţă digitală prin care aparatul se poate conecta direct la imprimantă sau calculator
 • soft Blue Notes pentru controlul flamfotometrelor care include şi următoarele funcţii:
  • calibrare cu curbă
  • afişarea valorilor măsurate în unitate de concentraţie
  • măsurarea periodică a probelor de control şi a soluţiilor blank
  • corecţie automată de drift
  • arhivarea datelor de calibrare şi a rezultatelor
  • stocarea metodelor analitice