JASCO HTCD Plus

Pentru a determina structura moleculelor, cercetătorii folosesc de zeci de ani informațiile obținute prin utilizarea spectroscopiei circulare de dicroism (CD). Deși se știe că o măsurătoare CD este ușor de efectuat, măsurarea în serie a unui număr mare de probe s-a dovedit dificilă până acum, mai ales datorită necesității de timp pentru curățarea minuțioasă și reumplerea cuvelor cu lungimea scurtă a căii optice, evaluând și rezultatele și efectuarea calculelor necesare au necesitat multă muncă manuală. Cu toate acestea, numărul tot mai mare de produse farmaceutice produse biotehnologic, în special răspândirea produselor biosimilare a medicamentelor originale și a testelor analitice necesare pentru caracterizarea acestora, a impus accelerarea metodelor existente. Datorită acestei provocări, a fost finalizat sistemul JASCO HTCD Plus (capacitate mare de probe), care este capabil să efectueze sarcini automate și reproductibile de măsurare farmaceutică și biotehnologică, cum ar fi screening-ul și testarea de biosimilaritate a proteinelor, peptidelor, ADN/ARN, anticorpi, și monitorizarea modificărilor structurale secundare și terțiare ale moleculelor.

Timpul mediu de măsurare al probelor plasate în microplăci sau vase HPLC este de numai aproximativ 7,5 minute. Fiecare pas al operațiunilor efectuate de sistem este optimizat astfel încât măsurătorile să fie efectuate într-un timp scurt, folosind puține probe, cu sensibilitate ridicată și cu probabilitate de contaminare cât mai mică. Probele plasate în suportul pentru flacoane HPLC cu 120 de poziții sau microplăcile de 2×96 de poziții ale autosamplerului pot fi păstrate la temperatura dorită, constantă, cu un termostat cu recirculare. Proba de 80 – 150 µl necesară pentru măsurare este transferată de o pompă cu seringă într-un bloc de celule cu flux de 25 µl cu o lungime a căii optice de 1 mm și un volum de 25 µl plasat în suportul de celule termostatat Peltier al spectrometrului JASCO J -1500. Opțional, blocurile de celule JASCO cu lungimi de cale optică de 0,1, 0,2 și 2 mm sau celule cu flux de alte mărci pot fi de asemenea plasate în suportul pentru probă. Sistemul urmărește mișcarea probei cu un sistem de monitorizare fotometrică a debitului, care asigură că măsurarea este efectuată numai atunci când proba a umplut complet cuva. Înregistrarea simultană a spectrelor de transmisie și fluorescență este, de asemenea, posibilă. După măsurare, proba poate fi extrasă pentru teste ulterioare.

Pentru a evita contaminarea, sistemul de transfer al probei trebuie spălat bine între măsurătorile fiecărei probe. Pentru aceasta sunt disponibile 3 lichide de spalare diferite, iar software-ul permite setarea detaliata a etapelor de spalare. Pentru a preveni diluarea probei cauzată de lichidele de spălare rămase în tuburi, sistemul usucă tubulaturile cu o pompă de aer separată.

Controlul subunităților și crearea de secvențe de prelevare sunt asigurate de pachetul de programe JASCO Spectra Manager 2 sau Spectra Manager CFR. Secvențele de prelucrare a probelor pot fi, de asemenea, importate dintr-un software pentru foi de calcul. Spectra Manager CFR asigură conformitatea cu recomandările 21 CFR Part 11 indispensabile pentru industria farmaceutică. Pentru măsurarea probelor, pachetele software conțin următoarele module de program: măsurarea spectrului (Spectra Measurement), măsurarea semnalului detectorului în funcție de temperatură (Variable Temperature Measurement), măsurarea spectrului în funcție de temperatură (Temperature Interval Scan Measurement) și măsurarea semnalului detectorului în funcție de înregistrarea temperaturii și a spectrului la temperaturile date (Temperature/Wavelength Scan Measurement).

Pentru studii de biosimilaritate și studii comparative ale proteinelor și peptidelor cu structură de ordin superior este disponibil modulul qHOS (software de evaluare a similarității structurii de ordin superior). Compararea spectrelor înregistrate poate fi realizată și prin evaluarea regiunilor spectrului și a nivelului de zgomot. Evaluarea se poate face urmând 3 metode statistice diferite: testul t al lui Student, testul t al lui Welch și testul t de echivalență TOST.

O altă caracteristică avantajoasă a sistemului J-1500 HTCD-Plus este că are un sistem de suport pentru probă care poate fi ușor asamblat și înlocuit de către utilizator, caracteristică obișnuită pentru instrumentele spectroscopice JASCO. Datorită acestui fapt, dacă sarcina necesită o măsurare mai specializată, modulul HT (capacitate mare de probe) poate fi înlocuit cu ușurință cu suporturile pentru probe sau alte accesorii ale instrumentului de bază.

Solicitare informații

» Pagina producătorului »