Spectrofluorimetre FP-8000

Cele 4 tipuri de spectrofluorimetre introduse în 2011 sunt aparate cu 2 monocromatoare, conform tradiţiei fidele a JASCO, la care excitaţia şi lumina emisă sunt descompuse de monocromatoare separate. Datorită sistemului optic îmbunătăţit se obţine un raport semnal/zgomot respectiv rezoluţie mai bună, a crescut acurateţea lungimii de undă şi a scăzut lumina deviată. Aparatelor le este caracteristică uşurinţa de utilizare, de exemplu detectarea suportului de probe prin radiofrecvenţă (RFID) şi posibilitatea de a începe măsurătorile imediat după introducerea probei, cu butonul Start de pe carcasa aparatului.

Controlul spectrofluorimetrelor se face cu softul Spectra Manager II comun pentru toate dispozitivele de spectroscopie JASCO şi are o selecţie bogată de teste standard şi programe de evaluare. Prin urmare, spectrofluorimetrele FP-8000 sunt potrivite atât măsurătorilor de rutină ale laboratoarelor de control a calităţii cât şi în domeniul Ştiinţelor Vieţii (Life Science) şi în laboratoarele de cercetare a materialelor.

Spectrofluorimetrul JASCO FP-8200

Dezvoltat pentru măsurători de rutină FP-8200, datorită rezoluţiei excelente pentru categoria din care face parte, prin folosirea lămpii de mercur încorporate pentru calibrarea lungimii de undă este potrivit pentru o gamă largă şi dinamică de măsurători de înaltă performanţă. Face astfel faţă şi nevoilor laboratoarelor de  cercetare, universitare, GLP şi farmaceutice. Cu schimbătorul de cuve opţional este potrivit şi măsurătorilor de cinetică paralelă. Controlul aparatului se poate face prin softul Spectra Manager II precum şi prin unitatea de control manual iRM (intelligent Remote Modul). Sistemul software al iRM include toate programele necesare pentru controlul, stocarea şi prelucrarea de date iar rezultatele se pot printa fără a mai utiliza un calculator.  

 

Detalii

Spectrofluorimetrul JASCO FP-8300

Este un spectrofluorimetru avansat, pentru satisfacerea nevoilor laboratoarelor din domeniul Ştiinţelor Vieţii (Life Science). Sunt disponibile aproximativ 50 de tipuri de suporturi de probe pentru facilitarea muncii de cercetare. Printre acestea se regăsesc suporturi de probe termostatate cu apă sau Peltier pentru controlul temperaturii, suporturile pentru microcuve care fac posibilă măsurarea probelor de ordinul militrilor şi accesorii “one-drop” cu ajutorul cărora se poate măsura fluorescenţa câtorva picături  de probă. Pentru măsurarea unui număr mare de probe se pot alege diferite variante de sippere şi cuve de flux. Spectrofluorimetrului i se poate ataşa un cititor  de microplăci pentru măsurarea directă a probelor astfel stocate. Pentru analize cinetice şi de reacţie există o gamă largă de opţiuni – de la capacele suporturilor de probă cu posibilitate de injectare uşoară până la dispozitivele de titrare automată “stopped-flow”. Pentru măsurarea fosforescenţei se pot folosi suporturi de probe lichide şi solide răcite cu azot lichid.

 

Detalii

Spectrofluorimetrele JASCO FP-8500 şi FP-8600

Având un raport semnal/zgomot deosebit de înalt la FP-8500 şi un domeniu de lungime de undă extins la 1010 nm la FP-8600, aceste spectrofluorimetre trezesc interesul în primul rând celor din laboratoarele de Ştiinţa Materialelor. Pe lângă suporturile de probă menţionate la  FP-8300  sunt disponibile accesorii pentru măsurarea probelor solide. Din multitudinea de suporturi merită să fie menţionate în mod special diferitele suporturi de film, polarizatoarele manuale şi automate, accesoriile pentru măsurarea epifluorescenţei care se pot utiliza împreună cu sfere integratoare de 60 şi 100 mm pentru măsurarea randamentului cuantic.

Detalii

Spectra Manager II pentru spectrofluorimetre

Pentru controlul spectrofluorimetrelor şi prelucrarea datelor şi pachetul de bază al Spectra Manager II conţine programele necesare înregistrării spectrelor pe partea de excitaţie şi emisie, măsurătorilor cinetice de bază, măsurătorilor cantitative, măsurătorilor la o lungime de undă fixă. La modelele F-8300, 8500 şi 8600 pachetul de bază al softului permite şi măsurarea fosforescenţei. Înregistrarea de spectre tridimensionale cu care putem căuta (manual sau automat) lungimile de undă optime pe partea de excitaţie sau emisie, verificarea şi validarea aparatului şi de utilizator, modulul de executare documentată a validării fac parte din pachetul software de bază.

Pentru satisfacerea nevoilor mai speciale din diferite domenii este disponibil un număr mare de softuri opţionale precum programul pentru măsurători cinetice la două lungimi de undă, stabilirea culorii de fluorescentă, modulul de măsurare a randamentului cuantic.

Pachetul software de bază:

  • calibrare şi analiză cantitativă
  • înregistrare de spectre pe partea de Ex şi Em
  • înregistrări tridimensionale
  • cinetică de bază
  • măsurători cinetice paralele cu ajutorul schimbătoarelor de cuve cu mai multe poziţii
  • validare
  • autodiagnosticare
  • funcţii pentru analiza spectrelor, derivare şi alte operaţii matematice, căutare de pic, “overlay”, elaborarea de rapoarte, fonturi, etc.

Detalii

» Pagina producătorului »

Suportul de cuve standard al spectrofluorimetrelor JASCO FP-8000 poate primi cuve de 10×10 mm. Opţional, aparatelor li se pot ataşa suporturi de cuve termostatate cu apă sau Peltier, suporturi pentru microcuve, suporturi care fac posibile măsurători ale probelor solide, sisteme “stopped-flow”, cititoare de microplăci.

Detalii