Coloane SPE ISOLUTE pentru aplicații specifice

Isolute_eph
Coloane SPE ISOLUTE® EPH:
Sunt coloane recomandate pentru fracționarea extractelor petroliere din sol, înainte de a fi analizate prin GC. Coloanele SPE ISOLUTE® EPH sunt optimizate să asigure eliminarea hidrocarburilor aromatice cu mase moleculare mici în fracția alifatică.

 

Pagina producătorului

Coloane SPE ISOLUTE® Layered:

Sunt recomandate pentru extracția simultană a unei game largi de analiţi, dintr-un domeniu extins de polarități.Coloanele SPE ISOLUTE® Layered sunt formate prinIsolute_pah suprapunerea mai multor straturi de umpluturi.

Pagina producătorului

Coloane SPE ISOLUTE® PAH :

In mod frecvent analiza extractului de PAH (hidrocarburi policiclice aromatice) din ape naturale este deranjată de prezenta acizilor humici. Pentru evitarea acestor interferențe a fost dezvoltată coloana multistrat ISOLUTE PAH în care, peste stratul de C18 s-a introdus un strat de NH2 care asigură legarea acizilor.

Pagina producătorului

Coloane SPE ISOLUTE® SAX/PSA:

Sunt coloane recomandate pentru îndepărtarea interferențelor datorate compușilor polari și pigmenților din extractele de plante în analizele de pesticide.

Pagina producătorului

Isolute_tph
Coloana SPE ISOLUTE® TPH:
Este recomandată pentru extracții rapide la determinarea conținutului de hidrocarburi petroliere din probe apoase. Prin utilizarea ei se elimină atât timpii lungi de agitare cât și neplăcerile cauzate de emulsifierea probei, ce intervin în extracția lichid–lichid.

 

Pagina producătorului

CIsolute_ogoloane SPE ISOLUTE® O&G:

Sunt coloane recomandate pentru determinarea conținutului în hidrocarburi a probelor de apa, conform prescripțiilor U.S. EPA 1664. Datorită folosirii în coloană a stratului special „depth filter” prin ea pot fi trecute nemijlocit probe de ape uzate sau de suprafață.

 

Pagina producătorului

Coloana SPE ISOLUTE® Na2SO4/Fl:

Este recomandată pentru eliminarea interferențelor compușilor halogenați din extractele de uleiuri minerale din apă. Aplicația IST1077 este conformă cu metoda ISO9377-2:200.

Pagina producătorului

Coloane SPE ISOLUTE® Myco:

Oferă simplitate și eficientă în pregătirea probelor în vederea analizei prin LC-MS/MS a diferitelor micotoxine dintr-o gamă largă Isolute_mycode matrice. Coloanele SPE ISOLUTE® Myco conțin o umplutură polimerică inovativă special concepută pentru a oferi selectivitate în izolarea unei game variate de micotoxine. Sunt disponibile în formatul „tabless”, potrivit atât pentru sistemele de extracţie manuale cât și automatizate.
Fiecare metodă dezvoltată cu aceste coloane îndeplinește cu încredere limitele maxime de rezidii (MRL) stabilite de reglementările EU și US, în termeni de limite de detecție, % RSD și recuperare, în cele mai multe cazuri cu mult peste aceste reglementari.
Spre deosebire de coloanele de imunoafinitate, ISOLUTE® Myco sunt mai avantajoase financiar, ușor de folosit și nu necesită condiții speciale de depozitare.

Pagina producătorului