Coloane ISOLUTE extractia LICHID – LICHID (SLE)

Pe parcursul pregătirii probei, deseori este nevoie de trecerea componenților de analizat din medii apoase în medii de solvenți organici. În mod tradițional, această extracţie era una lichid-lichid. Pentru a face această extracţie cât mai rapidă și mai ușor de automatizat, au fost create coloanele și plăcile „Supported Liquid Extraction” (SLE), umplute cu diatomită cu suprafața modificată. Umplutura adsoarbe împreună cu compușii și apa din probă. Spălând coloana cu un solvent nemiscibil cu apa, la suprafața umpluturii are loc o extracţie lichid-lichid. Extracția are loc cu o excelentă eficiență și reproductibilitate și se elimină emulsifierea care produce multe probleme în extracția clasică lichid-lichid.
Pentru informații detaliate despre „Supported Liquid Extraction” vă rugăm să descărcați „ISOLUTE® SLE + User Guide” de pe pagina noastră de internet.

Informații pentru comenzi