Staţii de lucru Extrahera

La proiectarea staţiei de lucru Extrahera a firmei suedeze Biotage, un scop important a fost obţinerea unui echipament cu care analiştii să poată efectua concentrarea, filtrarea probelor în mod automat, în doar câţiva paşi usor de programat, pe parcursul pregătirii probelor pentru extracţii în fază solidă (SPE), extracţii supported liquid (SLE), eliminării de proteine şi fosfolipide (PLD) precum şi precipitării proteinelor (PPT).

Probele pot fi aşezate în suportul de probe în tuburi de test sau în plate-uri cu 96 locuri (în funcţie de echiparea staţiei Extrahera), pentru extracţie se pot folosi plate-uri SPE/SLE/PLD/PPT de dimensiuni standard, respectiv coloane de 1, 3 sau 6 ml. Dacă probele de prelucrat sunt în tuburi, atunci în Extrahera se pot aşeza simultan 24 de tuburi iar în cazul în care sunt in plate-uri acestea pot avea maxim 96 de poziţii. Pentru tuburi se poate utiliza un cap de pipetare cu 4 canale iar pentru plate-uri unul cu 8 canale, acestea putând fi schimbate în câteva minute.

 Construcţia pe două nivele a staţiei Extrahera asigură prelucrarea probelor fără pericolul cross-contaminării. Pe Biotage_Extrahera_insidenivelul superior sunt aşezate suportul de probe, suportul vasului de extracţie, rezervoarele de câte 25 ml ale celor 5 solvenţi, câte un suport pentru vârfurile de pipete pentru probe şi solvenţi, precum şi colectorul de vârfuri de pipete uzate. Pe nivelul inferior, într-un carusel cu patru poziţii se poate aşeza plate-ul pentru eliminarea reziduurilor, precum şi cele trei colectoare de fracţii. Caruselul roteşte în locaşul interior fie plate-ul de reziduuri, fie colectorul de fracţii, în funcţie de metodă, care apoi va fi poziţionat la vasul de extracţie cu ajutorul unui lift.

Manevrarea probelor şi solvenţilor este efectuată de capul de pipetare cu ajutorul unor vârfuri de 1 ml, de unică folosinţă. La manevrarea aceluiaşi solvent/ aceloraşi solvenţi, un şir de vârfuri de pipetă poate fi reutilizat de mai multe ori, dar vârfurile utilizate pentru manevrarea probelor se pot utiliza doar o singură dată. Se pot utiliza 5 feluri de solvenţi pentru diluarea probelor, condiţionarea coloanei, spălarea probelor, extracţia fracţiilor, pe care capul de pipetare le soarbe din rezervoare interne de 25 ml. Realimentarea rezervoarelor are loc automat la începutul metodei, pe baza semnalului senzorului de nivel cu ultrasunete, cantităţile de solvenţi consumate vor fi recompletate automat de pompele de solvenţi, din rezervoarele exterioare. Paşii de pregătire a probelor (condiţionarea coloanei, aplicarea probei, spălarea probei, extracţia fracţiilor, uscarea coloanei) au loc la o presiune pozitivă, pentru care este nevoie de gaz de azot sau de aer comprimat, purificate. Presiunea gazului se poate regla în trepte din soft, astfel modificând debitul pe încărcătură.

Comanda şi programarea staţiei Extrahera se efectuează de pe ecranul tactil color de 12″, prin softul intern bazat pe Linux, dezvoltat pentru operaţii SPE, SLE, PLD şi PPT. Softul intern conţine metode preconfigurate, care pot fi modificate după nevoile utilizatorului sau se pot crea metode complet noi. Salvarea rezultatelor are loc în fişiere format pdf care pot fi exportate pe stick USB.

Detalii

» Pagina producătorului »

Suporturi cartridge:

 • rack pentru cartridge de 1 ml, fără buză, cu 96 de locuri
 • rack pentru cartridge de 1 ml, cu 24 de locuri
 • rack pentru cartridge de 3 ml, cu 24 de locuri
 • rack pentru cartridge de 6 ml, fără buză, cu 24 de locuri

Suporturi de probe, pentru tuburi

 • rack pentru tuburi de 12×75 mm, cu 24 de locuri
 • rack pentru tuburi de 13×100 mm, cu 24 de locuri
 • rack pentru tuburi de 16×100 mm, cu 24 de locuri

Suporturi de colectare de fracţii, pentru tuburi

 • plate pentru colectare de fracţii de 10 ml, cu 24 de locuri, 50 buc/pachet
 • suport pentru colectare de fracţii pentru tuburi de 12×75 ml, cu 24 de locuri
 • suport pentru colectare de fracţii pentru tuburi de 18×75 ml, cu 24 de locuri

Plate-uri şi tuburi pentru probe şi fracţii

 • plate cu 96 de locuri, 1 ml, 50 buc/pachet
 • plate cu 96 de locuri, 2 ml, 50 buc/pachet
 • tub pentru probe şi fracţii, 12×75 mm, max. 4 ml, 1000 buc/pachet
 • tub pentru probe, 13×100 mm, max. 7 ml, 1000 buc/pachet
 • tub pentru probe, 16×100 mm, max. 12 ml, 1000 buc/pachet
 • tub pentru fracţii, 18×75 mm, max. 11 ml, 304 buc/pachet

Consumabile

 •  vase de rezervă pentru stocarea internă de solvenţi, 25 buc/pachet
 • plate de flux cu 96 de locuri, de rezervă
 • plate de flux cu 24 de locuri, de rezervă
 • vârf de pipetă din plastic transparent, de 1 ml, 10 pachete, 96 buc/pachet